2017-2018 KURUMLAR ARASI YEDEK BAŞVURU SONUÇLARI

Sonuçlara ulaşmak için Tıklayınız.

KESİN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

  1. Lise Diplomasının Aslı(Aslı Kendinde olanlar için)
  2. ÖSYS Sonuç Belgesi
  3. Yükseköğretim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi
  4. Disiplin Durumunu Gösterir Belge (Öğrenci belgesi ya da transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez)
  5. Not Transkripti (Muafiyet için)
  6. Ders İçeriklerini Gösterir Belge (Muafiyet için)
  7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  8. 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
  9. Flash Ortamında Fotoğraf (Boyutları 405X500 100 KB’tı Açmayacak Şekilde)
  10. İkinci Öğrenim İçin: Öğrenci Katkı Payı Banka Dekontu (Öğrenciler Katkı Payını aşağıda belirtilen Halk Bankası IBAN Numaralarına; Adı, Soyadı ve T.C. Numaralarına göre yatırabilirler.

IBAN Numarası: TR49 0001 2009 3440 0006 0000 59

NOT: Kesin kayıtlarda ilgilinin şahsen müracaat ederek kesin kaydını yaptırması gerekmektedir. Ancak; kendisinin mazeretli olması durumunda noterden vereceği vekaletname ile bir başkası kesin kaydı yaptırabilir. Kesin kayıtlarda Vekaletnamenin aslını teslim etmeniz gerekmektedir.