Müzik Öğretmenliği Programı 2017 Özel Yetenek Sınavı 2. Aşama Sonuçları

 

Sonuçlar için Tıklayınız.

 

T.C. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı’na 2017 Özel Yetenek Sınavıyla Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE!

 

  1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (*) (**)
  2. 6 adet (4,5 cm x 6 cm boyutunda) vesikalık fotoğraf
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur)
  4. Flash bellekte vesikalık resimlerini getirmeleri gerekmektedir.

Resim Boyutları: 405X500 100 KB’ı aşmayacak şekilde

 

(*) İlgili belgelerin noter onaylı suretleri ile aslının aynıdır suretleri kabul edilmez.

(**) Diplomasını kayıp edenler, mezun olduğu ortaöğretim kurumundan “diplomasını kaybedenlere mahsus belge” ile kayıt yaptırabilir.

 

Kesin kayıtlar, şahsen ya da noterden vekalet verilen kişi tarafından (Vekaletnamenin aslı zorunludur) yapılabilir.

Söz konusu kayıt tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar.