RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİNE YEDEK LİSTEDEN ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

 

2017-2018 Akademik Yılında Fakültemiz Bünyesinde Yapılan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Sonucunda Kayıt Hakkı Kazanıp Kesin Kayıtlarını Yaptırmayan Ve Kaydını Sildiren Öğrencilerin Yerine Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Adaylardan Başvuru Dilekçeleri Alınacaktır.

Boş Kontenjanlar İçin Yapılacak Başvuru İşlemine İlişkin Bilgiler Aşağıda Belirtilmiştir.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

YEDEK LİSTE ADAYLARINDAN DİLEKÇE ALINMA TARİHLERİ: 14-15 EYLÜL 2017
KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KAYIT YAPTIRMA TARİHİLERİ: 18-19 EYLÜL 2017

 

Belirtilen Takvime Göre Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri Fakültemiz Öğrenci İşlerinde Yapılacaktır.

 

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Aşağıda Belirtilen Belgelerle Birlikte

Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna Başvurmaları Gerekmektedir

  1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı, E- Devletten almış olduğu  mezuniyet belgesi (*)(**)
  2. 6 adet (4,5 cm x 6 cm boyutunda) vesikalık fotoğraf
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur.)
  4. Flash bellekte vesikalık resimlerini getirmeleri gerekmektedir.

      Resim Boyutları: 405X500 100 KB’tı açmayacak şekilde.

 

NOT:

1-Yedek listeden kesin kayıt için başvurular, ilgili adaylar tarafından şahsen yapılacaktır.

2-Posta yada faks yoluyla yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

3-Daha önce yedek listeden kesin kayıt için dilekçe veren adayların dilekçelerini yediden vermeleri gerekmektedir.

4-Kesin Kayıtlar; şahsen veya noterden vekalet verilen kişi tarafından (Vekaletnamenin Aslı Zorunludur) yapılabilir.

5-Söz konusu kayıt tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar,  kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

6-Kesin Kayıt yaptırıp, Daha sonra kendi isteği ile Kaydını sildiren öğrencilerin yeniden kayıt hakkı bulunmamaktadır.

 

(*)İlgili belgelerin noter onaylı suretleri ile aslının aynıdır suretleri kabul edilmez.

(**)Diplomasını kayıp edenler, mezun olduğu ortaöğretim kurumundan “diplomasını kaybedenlere mahsus belge” ile kayıt yaptırabilir.