Kuruluş Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2012 yılında kurulmuş olup ilk öğrencilerini 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece Mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Diploması verilir
Derecenin Düzeyi Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları Bu programa öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar Formal öğretim
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları Ortaöğretim mezunu olmak ve YGS sınavından belirlenen türden yeterli puanı almak gereklidir.
Program Profili Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programının genel amacı; öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. Programda öğrencilerin eğitim kalitesi; kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile desteklenmektedir. Bu program aracılıyla Türkiye’de günümüzde anne babaların da önem verdiği, gerekli gördüğü ve katkı yapmak istedikleri okul öncesi eğitim alanında bilgi üreten ve bu bilgiyi aktarabilen nitelikli profesyoneller yetiştirerek, giderek artmakta olan öğretmen ihtiyacını karşılamak istenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri Ülkemizde Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunları, özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında Okul Öncesi Öğretmeni olarak çalışabilmekte ve okul öncesi eğitim kurumlarında yönetici pozisyonunda görev alabilmektedirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora yaparak çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olabilmektedirler
Üst Derece Programlarına Geçiş Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Çalışma Şekli Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN
e-mail: mykilicgun@erzincan.edu.tr
Adres: Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ABD A1-121 Nolu Ofis
Tel: +90 0 446 224 00 89/97 (42 193)
Fax: +90 0446 223 19 01
Bölüm Olanakları Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında 2 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Lisans öğreniminin yapıldığı bütün sınıflar teknolojik açıdan donanımlı olup, ihtiyaç doğrultusunda bilgisayar, fen vb laboratuvarlardan ve drama, resim vb atölyelerden, kütüphane ve bilişim hizmetlerinden, spor salonlarından faydalanma imkanı bulunmaktadır.