Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Türkçe ve Sosyal Bilgiler  Eğitimi Bölümü

Temel Eğitim Bölümü

Yabancı Dilleri Eğitimi Bölümü