Özülkü (Vizyon) 

    Her türlü bilimsel ve teknolojik alt yapıya sahip, çağın gereklilikleri ve geleceğe yönelik araştırma geliştirme faaliyetleriyle ön plana çıkacak, akademik çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada, saygın ve söz sahibi bir bölüm olmak.

Özgörev (Misyon)

    İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarına, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, milli kültür ve geleneklere içtenlikle bağlı, bilimsel bir anlayış ve eğitim ilkeleri doğrultusunda, sorunları çözen, demokratik, eleştirici düşünceye sahip, sorumluluk alabilen, özgürce karar verebilen, sporun gelişmesine ve sürekliliğine katkı sağlayabilecek, teknolojik gelişmelerden faydalanabilen nitelikli beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek.