Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü; lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim sağlayarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Vizyon ve misyon zaman içerisinde ihtiyaçlara göre düzenlenerek faaliyetlere devam edilmektedir.

Vizyon

       Türkiye’de bilgisayar öğretmeni ve BDÖ (Bilgisayar Destekli Öğretim) uzmanı yetiştirmede yetkin ve önder bir bölüm olarak tanınmak ve en çok tercih edilen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü olmak.

Misyon

        Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileriyle öğretmenlik mesleği ve sınıf yönetimini bilen, görev yaptıkları eğitim kurumlarında öğrencilerin seviyesine uygun bilgisayar dersleri hazırlayıp verebilen, araştırmacı, gelişmeleri izleyen, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yollarını bilen, özgün materyaller ve eğitim yazılımları geliştirerek eğitim-öğretim ortamlarında uygulayan, yenilikçi, yaratıcı, değişime açık, takım çalışması yapabilen bilgisayar öğretmenleri ve BDÖ uzmanları yetiştirmektir.