Tarihçe

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 1997 tarihinde kurulmuştur. İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı lisans seviyesinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan paket programı uygulamaktadır. Anabilim Dalımız 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek Lisans eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçe`dir

 

Eğitim Olanakları

Anabilim dalımız Fakülte bünyesinde bulunan zengin kütüphanesinden,  öğrencilerin kullanımına açık olan bilişim merkezlerinden, sportif ve kültürel etkinlikler için spor salonundan ve kültür merkezi olanaklarından yararlanabilmektedir.

Tüm sınıflarımız teknoloji sınıfı olup projeksiyon cihazı bulunmaktadır.  İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı`nın 1 adet matematik eğitimi laboratuarı da bulunmaktadır. Bu labaratuarda özellikle matematik eğitimine özgü pedagojik alan bilgisine yönelik öğretim materyalleri, projeksiyon cihazı ve perde mevcut olup oturma düzeni işbirlikli öğrenme düzenine uygun oluşturulmuştur.

Öğrencilerimiz Farabi, Erasmus ve Mevlana programlarından yararlanabilirler. Ayrıca çift anadal, yandal programlarıyla farklı alanlarda diploma sahibi olabilirler.

 

Lisans ve Lisans Üstü Programlar ve Süreleri

Lisans Programı: 4 yıl (İlköğretim Matematik Öğretmenliği)
Yüksek Lisans: 2-3 yıl

Lisans Programında Mezun Olabilme Koşulları

1. Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmek,
2. Zorunlu ve seçmeli dersler dahil olmak üzere en az 146 kredi ders almış olmak gerekmektedir.

 

Özgörev (Misyon)

Matematik ve matematik öğretimi alanında etik değerlere bağlı olarak; bilimsel bilgi üretmek, üretilen bilimsel bilgileri takip etmek, insan merkezli lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek, bilimin evrenselliğine inanan, problem çözmede bilimi kullanan, ailesi, görev yaptığı okul, bulunduğu çevre ve bölgesinde gurur kaynağı olacak matematik öğretmenleri yetiştirmek.

 

Özülkü (Vizyon)

Bilimsel yayın ve tercih sıralamasında kendi emsalleri içinde ilk beşte yer almak.

Yrd. Doç. Dr. Fatih BAŞ

Anabilim Dalı Başkanı