Tarihçe
11.07.1992 tarih ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi kurulmuş, bu karar doğrultusunda Türkçe Eğitimi Bölümü de açılmıştır. 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanun gereği kurulan Erzincan Üniversitesi ile birlikte Türkçe Eğitimi Bölümü de Eğitim Fakültesinin bir bölümü olarak 2001-2002 akademik yılından itibaren eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmektedir. Bölümümüz 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Bölümümüzde eğitim dili Türkçedir.

Öğrenci ve Öğretim Üyeleri Sayıları
Öğrenci Sayısı : 400
Öğretim Elemanı Sayısı : 12

Eğitim Olanakları
Bölümümüz Fakülte bünyesinde bulunan zengin kütüphanesinden, öğrencilerin kullanımına açık olan bilişim merkezlerinden, sportif ve kültürel etkinlikler için spor salonundan ve kültür merkezi olanaklarından yararlanabilmektedir. Ayrıca tüm sınıflarımız teknoloji sınıfıdır.

Lisans ve Lisans Üstü Programlar ve Süreleri
Lisans Programı: 4 yıl
Yüksek Lisans: 2  yıl

Lisans Programından Mezun Olabilme Koşulları
1. Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmek,
2. Zorunlu ve seçmeli dersler dahil olmak üzere en az 145 kredi ve üzerinde ders almış olmak gerekmektedir.