Tarihçe:

2008 yılında fakültemiz bünyesinde Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ve buna bağlı olarak İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalları açılmıştır. 2008- 2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren Fransızca Öğretmenliği A.B.D.’na öğrenci alınmaya başlanılmıştır.

 

 

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayısı:

Öğrenci Sayısı              : 0

Öğretim Elemanı Sayısı : 2

Eğitim Olanakları:

Programa başlayan öğrencilerimiz, hazırlık sınıfından sonra ilk iki yarıyılda Temel Fransızca becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerden sorumludur. Ayrıca Türkçe Eğitim Bilimleri dersleri alırlar. III. Yarıyıldan itibaren alan bilgisi dersleri ağırlıktadır.

Öğretmen yetiştirmede, okullardaki uygulamaların çok önemli olduğu gerçeğinden hareketle, programın son üç yarıyılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çeşitli öğretmenlik gözlem ve uygulamaları yapılmaktadır.

Fakültemizde, öğrencilerimiz için hazırlanan elektronik sınıflarımız mevcuttur. Bilişim Merkezimiz öğrencilerimizin tümüne hizmet vermektedir.

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hem özel okullarda hem de devlet okullarında öğretmenlik yapabilecekleri gibi, üniversitelerin Yabancı Dil bölümlerinde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman olarak da istihdam edilebilirler. Ayrıca turizm alanlarında ulusal ve uluslararası şirketlerde ve özel teşebbüste çalışma alanları bulabilirler.

 

Lisans ve Lisansüstü Programlar ve Süreleri:

Lisans Programı: Fransızca Öğretmenliği

Hazırlık + 4 Yıl

Lisans Programından Mezun olabilme Koşulları:

  1. Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmek.
  2. Zorunlu ve Seçmeli Dersler dahil olmak üzere, hazırlık sınıfından sonra 157 kredi ve üzerinde ders almış olmak.

 

VİZYON(ÖZÜLKÜ):

Fransız Dili Eğitimi A.B.D.’nın vizyonu, çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel düşünme yeteneğine sahip, teknolojik gelişmeye uyum sağlayabilen öğretmenler ve bilim adamları yetiştirmenin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile, turizm ve özel sektör alanlarındaki işletmeler tarafından tercih edilen bireyler yetiştirmektir.

 

MİSYON(ÖZGÖREV):

Fransız Dili Eğitimi A.B.D.’nın misyonu, bu alanda çağdaş yöntem ve görüşler ışığında ülkemizin Fransız Dili Eğitimi sorunlarına çözüm bulmada katkı sağlayacak ve dil eğitiminde aktif olarak görev alabilecek, her yönden donanımlı öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmektir.