Tarihçe:

2008 yılında fakültemiz bünyesinde Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ve buna bağlı olarak İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalları açılmıştır. 2008- 2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren Fransızca Öğretmenliği A.B.D.’na öğrenci alınmaya başlanılmıştır.

Almanca Öğretmenliği A.B.D. programına öğrenci alımı daha sonraki yıllarda planlanmaktadır.

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayısı:

Öğrenci Sayısı              : 0

Öğretim Elemanı Sayısı : 2

Eğitim Olanakları:

Programa başlayan öğrencilerimiz, hazırlık sınıfından sonra ilk iki yarıyılda Temel Almanca becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerden sorumludur. Ayrıca Türkçe  Eğitim Bilimleri dersleri alırlar. III. Yarıyıldan itibaren alan bilgisi dersleri ağırlıktadır.

Öğretmen yetiştirmede, okullardaki uygulamaların çok önemli olduğu gerçeğinden hareketle, programın son üç yarıyılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çeşitli öğretmenlik gözlem ve uygulamaları yapılmaktadır.

Fakültemizde, öğrencilerimiz için hazırlanan elektronik sınıflarımız mevcuttur. Bilişim Merkezimiz öğrencilerimizin tümüne hizmet vermektedir.

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hem özel okullarda hem de devlet okullarında öğretmenlik yapabilecekleri gibi, üniversitelerin Yabancı Dil bölümlerinde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman olarak da istihdam edilebilirler. Ayrıca turizm alanlarında ulusal ve uluslararası şirketlerde ve özel teşebbüste çalışma alanları bulabilirler.

 

Lisans ve Lisansüstü Programlar ve Süreleri:

Lisans Programı: Almanca Öğretmenliği

Hazırlık + 4 Yıl

Lisans Programından Mezun olabilme Koşulları:

  1. Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmek.
  2. Zorunlu ve Seçmeli Dersler dahil olmak üzere, hazırlık sınıfından sonra 159 kredi ve üzerinde ders almış olmak.